FEM FRONT AL "BURNOUT" O LA SÍNDROME D’ESGOTAMENT PROFESSIONAL!

Aquest malestar conegut en anglès com a occupational burnout i, popularment, com “estar cremat/da” és un tipus d’estrès laboral, un estat d’esgotament físic, mental o emocional que afecta l’autoestima de les persones. És un mal lent i silenciós que segurament molts i moltes no són conscients que el pateixen. Des de Tarannà Personal Consulting, et vull explicar com detectar-lo per tal de posar-hi remei i no deixar que t’afecti més, si creus que ho estàs patint.

Les persones més propenses a patir el burnout són:

  • Pateixen una manca d’equilibri entre la seva vida laboral i personal.
  • Ho assumeixen tot sense que els hi correspongui.
  • A la seva feina, tenen un contacte directe amb els/les clients/es, ja siguin interns o externs.
  • Tenen una feina que no els agrada o s’allunya de la seva vocació.
  • Senten que no tenen control sobre la seva feina.
  • Tenen poc marge per a la creativitat, la iniciativa pròpia i la presa de decisions.
  • Les seves metes no estan clares o hi ha discrepàncies de criteri entre el que han de fer i el que pensen que s’ha de fer.

Els símptomes principals del burnout són l’esgotament emocional que implica una falta d’energia i fatiga física i psíquica; la despersonalització que es manifesta amb un augment de la irritabilitat, especialment quan la persona s’ha de relacionar amb els altres i una pèrdua de motivació, i una manca de realització personal que es mostra amb una disminució de l’autoestima personal, frustració i estrès fisiològic, cognitiu i de comportament.

Si notes algun d’aquests símptomes i creus que poden estar relacionats amb el teu entorn laboral, no els ignoris, analitza quin és l’origen (activitat caòtica, mala relació amb els companys o el cap, manca de conciliació laboral i familiar...) i demana ajuda.

Patir burnout és greu per a la persona que ho pateixi, però també té importants consequències per a la empresa o organització. Per això, una de les àrees que treballo a Tarannà Personal Consulting és el treball en equip i la prevenció dels riscos psicosocials en l’organització. Disposo de despatxos a Cabanes i a Barcelona, però també em puc desplaçar a qualsevol organització o empresa.

Top